Četrtek, 23. november

 

 

 

 

8.30– 9.30
Registracija udeležencev

 

9.30– 9.40
Pozdravni nagovor direktorice
Petra Šinigoj, Seyfor

 

9.40– 10.10
Razvoj in novosti Seyfor produktov
produktni vodje Saop, Minimax, Opal in Saop proizvodnja

 

10.10 – 10.40
Pogum za uspeh
dr. Manca Košir

 

10.40– 11.10
ERP nove generacije
Petra Šinigoj in Tomaž Čebašek, Seyfor

 

11.10 – 11.30
Gost presenečenja

 

11.30– 13.00
Odmor za kosilo

 

12.55 – 13.00
Vaje s fizioterapevti

13.00 – 13.45

Aktualno na področju delovnih razmerij v javnem sektorju

Štefka Korade Purg

13.45 – 14.30

Obračun in izplačilo plač, povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju

Štefka Korade Purg

14.30 – 14.45

Odmor za kavo

14.45 – 15.30

Novosti na področju plač v programu Saop

Nina Jarc Skočaj in Nina Bratož Širca, Seyfor

15.30 – 16.00

Novosti na področju plač v programu Saop

Nina Jarc Skočaj, Seyfor

13.00 – 13.45

SRS novosti v letu 2024 – kakšne spremembe se nam obetajo?

Darinka Kamenšek, VŠR

13.45 – 14.30

Aktualni izzivi in novosti pri uveljavljanju davčnih olajšav pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

Marija Tomc Muc, Biro Bonus

14.30 – 14.45

Odmor za kavo

14.45 – 15.30

Poročanje preko portala UJP JN Plačila

Tina Šinkovec, UJP,  Mitja Medvešček, MJU in Brigita Tomažič, Seyfor

15.30 – 16.00

Poročanje o plačilih na podlagi pogodb javnih naročil

Marjan Obreza, Brigita Tomažič in Neva Petrovčič, Seyfor

13.00 – 13.45

Praktični primeri izpolnjevanja evidence delovnega časa

Nina Scortegagna Kavčnik

13.45 – 14.30

Rešitev evidentiranja delovnega časa v programu Saop

Boris Kalin in Sabina Vidmar, Seyfor

14.30 – 14.45

Odmor za kavo

14.45 – 15.30

Spletni portal za zaposlene MojInfo

Sabina Vidmar in Boris Kalin, Seyfor

15.30 – 16.00

Spletna rešitev za odjavo obrokov v šolah

Sabina Vidmar

13.00 – 13.45

Opal novosti – zapiranje plačil s spleta, avtomatsko knjiženje bančnih izpiskov

Matjaž Ribnikar in Branko Milosavljević, Seyfor

13.45 – 14.30

Nova evidenca delovnega časa v Minimaxu

Matija Ščuka, Seyfor

14.30 – 14.45

Odmor za kavo

14.45 – 15.30

Novi prejeti računi v Minimaxu

Matija Ščuka, Seyfor

15.30 – 16.00

Opal novosti – Web Opal in pohitritev vrednotenja materialnih prevzemov

Matjaž Ribnikar, Seyfor

16.30– 18.30
Popoldanske aktivnosti:
Zvočna gong kopel,
Vodeni ogled Pirana,
Obisk vinske kleti z degustacijo,
Ogled muzeja Izolana.

19.30– 21.00
Večerja v GH Bernardin

21.00– 24.00
XXL zabava z glasbeno skupino
+ gost presenečenja
 
Podrobnejši program


Petek, 24. november

 

 

 

 

7.00 – 8.00
Jutranja telovadba

9.00 – 9.45

Predstavitev sprememb in novosti ZDR-1

Irena Kamenščak, BDO svetovanje

9.45 – 10.30

Ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja – vpliv na obračun plače

Irena Kamenščak, BDO

Kaj prinaša Zakon o dolgotrajni oskrbi? (vidik obveznega prispevka)

Irena Kamenščak, BDO

10.30 – 11.00

Odmor za kavo

11.00 – 12.00

Optimizirajte računovodska opravila z uporabo sistema CRM

Uroš Žohar, Intera

Do kadrovske pravne varnosti z digitalizacijo kadrovskih procesov

Andreja Samec Koderman, Andreja consulting

12.00 – 13.00

Novosti v Kadrovski evidenci programa Saop

Špela Beguš in Brigita Tomažič, Seyfor

9.00 – 9.45

Najnovejša sodna praksa na področju dohodnine

Petra Mlakar, Modri nasvet

9.45 – 10.30

Najnovejša sodna praksa na področju DDPO

Petra Mlakar, Modri nasvet

10.30 – 11.00

Odmor za kavo

11.00 – 12.00

Aktualno na področju Dvostavnega knjigovodstva v programu Saop

Mirjana Antić Damjanović in Tina Pelicon, Seyfor

12.00 – 13.00

Ali lahko umetna inteligenca poenostavi delo računovodij? (raba “AI” orodij v računovodski praksi)

Mojca Mueller, ANOVA svetovanje

9.00 – 9.45

Novosti pri naročanju v programu Saop

Marjan Obreza in Brigita Tomažič, Seyfor

9.45 – 10.30

Upravljanje in arhiviranje dokumentacije – izzivi iz prakse

Nina Božjak Lipovšek, Mikrografija in Tina Pelicon, Seyfor

10.30 – 11.00

Odmor za kavo

11.00 – 12.00

Kaj vse morajo računovodje vedeti o pogodbeni kazni?

Maja Prebil, Potočnik & Prebil

12.00 – 13.00

Novosti na področju Fakturiranja in nasveti za učinkovitejše delo v programu Saop

Tina Pelicon, Dejan Anderluh in Marjan Obreza, Seyfor

9.00 – 9.45

Vasco – Spletne/mobilne prejete fakture in potni nalogi

Tomaž Čebašek, Vasco

9.45 – 10.30

Opal – možne oblike sodelovanja med “Opalovim” računovodskim servisom in stranko

Matjaž Ribnikar in Marjan Novak, Seyfor

10.30 – 11.00

Odmor za kavo

11.00 – 12.00

Minimax za računovodje

Matija Ščuka, Seyfor

12.00 – 13.00

Vasco – nova rešitev evidentiranja delovnega časa v programu Vasco in spletno fakturiranje

Tomaž Čebašek, Vasco

 

13.00 – 13.45
Odmor za kosilo

 

13.45 – 14.15
Slavnostni zaključek z gostom presenečenja
konference Seyforum 2023

Podrobnejši program

Prijava na Seyforum


Zagotovite si svojo vstopnico - prijave sprejemamo do 17. novembra.
Število mest na dogodku je omejeno.

Prijava na konferenco