dr. MANCA KOŠIR

upokojena profesorica Fakultete za družbene vede

Dr. Manca Košir je upokojena profesorica Fakultete za družbene vede, kjer je bila vrsto let predstojnica Katedre za novinarstvo. Objavila je triindvajset knjig, od tega sedem knjig pisem — zadnja ima naslov NAGOVORI TIŠINE, večkrat je ponatisnjena DAROVI MINEVANJA. Ob njeni pesniški zbirki, tako IZ TREBUHA IN NEBA kot IZ NEBA DO DNA sta prevedeni v neščino. Bila je prva voditeljica tolk showa na slovenski televiziji z oddajo MOŠKI, ŽENSKE, nadaljevala je z oddajo ČAS ZA MANCO KOŠIR. Je članica Slovenskega centra PEN in prostovoljka Slovenskega društva hospic, zadolžena za detabuizacijo smrti. Je ambasadorka akcije RAD IMAM ŽIVLJENJE, ki spodbuja radost bivanja in medgeneracijsko sodelovanje, o čemer pogosto govori v množičnih medijih. Je mama dveh hčera in babica treh vnukov. Njen moto je:”Učim se, torej sem”, vodilo življenja pa biti = ljubiti.

PETRA MLAKAR

Davčna svetovalka

Petra Mlakar je samostojna davčna svetovalka v družbi Modri nasvet d.o.o. Pred tem je vodila Oddelek za davčno svetovanje v mednarodni družbi Deloitte & Touche d.o.o. V letu 2000 je opravila strokovni izpit po predlogu smernice EU o zaščiti in strokovnem imenu davčnega svetovalca pri Davčno finančno raziskovalnem inštitutu v Mariboru. Bila je tudi predsednica Društva davčnih svetovalcev Slovenije ter predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Opravlja storitve davčnega svetovanja s področja dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb. Sodeluje v davčnih postopkih zoper davčne zavezance in opravlja davčne preglede pri pravnih osebah. Predava na seminarjih z davčno in finančno tematiko.

MARIJA TOMC MUC

Preizkušena računovodkinja in davčnica

Marija Tomc Muc je direktorica in solastnica računovodskega podjetja Biro Bonus d.o.o.. Svojo karierno pot je začela kot računovodkinja v srednje velikem podjetju, nadaljevala pa v enem večjih računovodskih servisov pri nas. Je imetnica strokovnih nazivov preizkušeni računovodja in preizkušeni davčnik. Svoje bogate praktične izkušnje in strokovno znanje deli na številnih seminarjih, kongresih in podobnih dogodkih. Je tudi članica Upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov.

IRENA KAMENŠČAK

Davčna in pravna svetovalka

Irena Kamenščak je zaposlena v družbi BDO Svetovanje d.o.o. in ima dolgoletne ter pomembne izkušnje na področju davčnega svetovanja, delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih dejavnosti.

NINA SCORTEGAGNA KAVČNIK

Strokovnjakinja za delovno pravo

Nina Scortegagna Kavčnik je specializirana za področje delovnega prava. V letih 2014-2021 je bila vodja pravne službe ter svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije, od leta 2007-2014 pa je bila zaposlena v notarski pisarni. Je predavateljica na fakulteti ter višjih šolah, konferencah s področja delovnega prava in socialne varnosti. Je avtorica več kot 300 strokovnih in nekaj znanstvenih člankov. Napisala je tudi več knjig s pravnega področja: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka. Sodelovala je pri vseh pogajanjih za interventno zakonodajo.

MAJA PREBIL

Pravnica in odvetnica,

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.

MOJCA MÜLLER

Davčna svetovalka, strokovnjakinja za DDV

Mojca Müller je Preizkušena davčnica in spada med aktivne člane sekcije Preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Je ustanoviteljica, direktorica in strokovni vodja družbe ANOVA, davčne rešitve d.o.o. Skrbi za zahtevnejša vprašanja strank na področju računovodstva in davkov. Pripravlja davčna mnenja, strokovne članke in seminarje na temo DDV-ja in drugih davkov.

ŠTEFKA KORADE PURG

Strokovnjakinja za plače v javnem sektorju

Štefka Korade Purg ima več kot 35 let delovnih izkušenj v državni upravi, kjer je opravljala različne naloge na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, med drugim je opravljala tudi najzahtevnejše vodstvene naloge. Sodelovala je tudi v številnih projektnih in drugih skupinah, pri pripravi različnih sistemskih rešitev na področju organizacije in delovanja javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Je tudi avtorica različnih prispevkov z navedenih področij. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev in študentov, prav tako sodeluje na konferencah in posvetih doma in v tujini.

ANDREJA SAMEC KODERMAN

Kadrovska strokovnjakinja

Andreja Samec Koderman deluje pod okriljem blagovne znamke Andreja Consulting. Že več kot 20 let svetuje na področju razvoja človeških virov in optimizacije kadrovskih procesov. V organizacijah presoja kadrovsko pravno varnost in jo tudi pomaga vzpostaviti. Uspešno izvaja strokovno mentorstvo kadrovikom na področju vzpostavitve kadrovske pravne varnosti. Je avtorica preko 40 člankov in prispevkov. Predava na temo vzpostavitve delovno pravnih temeljev (ureditev delovnega časa, delovnopravna zakonodaja, kadrovske evidence, personalne mape, arhiviranje in zakoniti interni akti), mobinga, motivacije zaposlenih, promocije zdravja na delovnem mestu, razvoja kompetenc in osebne rasti.

mag. DARINKA KAMENŠEK

Dekanja in predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo

Mag. Darinka Kamenšek je dolgoletna predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo. 25 let je bila tudi aktivna pooblaščena revizorka. Svojo poslovno pot je začela v Abecedi d.o.o. in nadaljevala v reviziji in računovodskem svetovanju. Leta 2002 je magistrirala na Ljubljanski ekonomski fakulteti s temo naloge s področja revizije. Poleg tega ima bogate izkušnje na izobraževalnem področju. Na Visoki šoli za računovodstvo je nosilka in predavateljica posameznih strokovnih predmetov, predava pa tudi na drugih visokošolskih zavodih in različnih strokovnih seminarjih. Svoje izkušnje s področja računovodstva sedaj predvsem uporablja pri računovodskem svetovanju. Je tudi avtorica visokošolskega učbenika: Glavne značilnosti konsolidiranih računovodskih izkazov, ki je izšel na VŠR v letu 2021.

TINA ŠINKOVEC

Strokovnjakinja za portal UJP

Tina Šinkovec je zaposlena na Uradu Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP). Od leta 2012 deluje v Oddelku za elektronsko poslovanje in zakladništvo in je v tem obdobju aktivno sodelovala pri razvoju in vzpostavitvi spletne aplikacije UJPnet, prek katere proračunski uporabniki opravljajo plačilne storitve, sistema spletnih plačil za proračunske uporabnike, enotne vstopne in izstopne točke za izmenjavo e-računov s proračunskimi uporabniki, negotovinskih plačilnih mest UJPlačam, namenjenih plačevanju obveznih dajatev ter sistema za poročanje o izvršenih plačilih iz naslova pogodb s področja javnega naročanja prek portala UJP JN Plačila.

Specializirana je za področje izmenjave e-računov s proračunskimi uporabniki in deluje v različnih delovnih skupinah znotraj Nacionalnega foruma za e-račun. Kot predavateljica sodeluje pri usposabljanjih javnih uslužbencev UJP, na posvetih za proračunske uporabnike in drugih posvetih in konferencah, vezanih na poslovanje proračunskih uporabnikov in drugih organizacij z UJP.

NINA BOŽJAK LIPOVŠEK

Mikrografija d.o.o.

Nina Božjak Lipovšek je samostojna komercialistka in IT svetovalka za poslovne rešitve v podjetju Mikrografija. Več kot 15 let je aktivno udeležena v različnih IKT projektih iz gospodarstva in javnega sektorja. Reference pridobiva v različnih vlogah, kot svetovalka, vodja projektov, pripravljavka vsebin, predavateljica ali kot izvajalka določenega dela procesa. Zadnja leta pa se osredotoča predvsem na teme povezane z brezpapirnim poslovanjem in digitalizacijo delovnih procesov.

UROŠ ŽOHAR

Intera d.o.o.

Uroš Žohar svoje široko tehnično in strokovno znanje z desetletnimi izkušnjami na področju CRM najraje prenaša v prakso. Je svetovalec za CRM v podjetju Intera. Po številnih uspešno izvedenih projektih vpeljave v podjetja različnih panog, se je danes pripravljen spoprijeti z izzivi vsakega podjetja. Meni, da sta ključna dejavnika za uspeh podjetja dva: odlično poznavanje kupcev in jasno definiran prodajni proces.

PETRA ŠINIGOJ

Direktorica Seyfor Adriatic

Petra Šinigoj je direktorica podjetja Seyfor Adriatic. V podjetju je prisotna že več kot 20 let, svoje izkušnje je gradila v skoraj vseh segmentih poslovanja, vodenje pa je prevzela v letu 2017. Pod njenim vodstvom je podjetje na vseh tržiščih zraslo v enega vodilnih ponudnikov programskih rešitev.

 

TOMAŽ ČEBAŠEK

Direktor in ustanovitelj podjetja VASCO

Tomaž Čebašek je direktor in lastnik podjetja VASCO, ki ponuja programsko opremo za trgovino in računovodstvo in katerega programske rešitve danes uporablja že več kot 4000 uporabnikov. Podjetje Vasco je nedavno združilo moči s podjetjem Seyfor, na dogodku Seyforum pa bo predstavil rešitev, ki je plod medsebojnega sodelovanja obeh podjetij.

BRIGITA TOMAŽIČ

Vodja prodaje Saop

 

ŠPELA BEGUŠ

Strokovnjakinja za Saop plače in kadrovsko evidenco

Špela Beguš je svetovalka za program Saop (Obračun plač in Kadrovska evidenca). Izkušnje s področja računovodstva je pridobila z večletnim delom v javnem sektorju. Leta 2018 se je podjetju Seyfor pridružila kot svetovalka na področju Obračuna plač, Kadrovske evidence, Drugih osebnih prejemkov in Potnih nalogov. Njeno delo obsega vsakodnevno pomoč uporabnikom pri uporabi programa, svoje znanje in izkušnje pa pogosto deli tudi na seminarjih in dogodkih.

TAMARA KOBAL

Strokovnjakinja za Saop knjigovodstvo

Tamara Kobal je svetovalka za področje knjigovodstva v programu Saop z več kot 15 letnimi izkušnjami na področju računovodstva. V svoji karieri se je ukvarjala tako z računovodenjem samostojnim podjetnikom kot tudi društvom in pravnim osebam zasebnega prava. S svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem že nekaj let bogati ekipo Seyfor, kjer svetuje uporabnikom pri uporabi programa Saop.

NINA JARC SKOČAJ

Strokovnjakinja za Saop plače in kadrovsko evidenco

Nina Jarc Skočaj je diplomirana ekonomistka z dolgoletnimi izkušnjami, ki jih je pridobila z delom v računovodskem servisu. V podjetju Seyfor deluje kot svetovalka na področju Obračuna plač, Kadrovske evidence, Drugih osebnih prejemkov in Potnih nalogov v programu Saop. Uporabnikom vsakodnevno pomaga pri reševanju izzivov na področju obračuna plač in kadrov ter pri delu s programom Saop.

MATEJA KRAPEŽ

Strokovnjakinja in svetovalka za program Minimax

Mateja Krapež je strokovnjakinja za spletno aplikacijo Minimax, še posebej na področju knjigovodstva in plač. Dela v podpori, kjer uporabnikom svetuje in pomaga pri odpravljanju težav pri svojem delu. Predava na klasičnih in spletnih seminarjih, stranke pa tudi individualno uvaja v delo s programom.

TINA PELICON

Prodajna svetovalka za program Saop

Tina je prodajna svetovalka za celoten Saop ERP sistem. Za seboj ima že veliko uspešno zaključenih implementacij na področju knjigovodstva, plač in dokumentnega sistema. Največji izziv ji predstavljajo spremembe in optimizacija procesov v podjetjih. Kot prava bikica je pri svojem delu zagnana, vztrajna in natančna. Verjame, da so iskrenost, srčnost in pozitiven pristop do dela in vseh deležnikov, ključ do uspeha. V prostem času rada zaide na sprehode v naravo, še raje pa zapleše na divje ritme glasbe.

NINA BRATOŽ ŠIRCA

Prodajna svetovalka za program Saop

 

SABINA VIDMAR

Prodajna svetovalka za program Saop

 

MATIJA ŠČUKA

Produktni vodja za program Minimax

Matija Ščuka je svoje prve izkušnje z računovodstvom pridobil z delom v družinskem računovodskem podjetju. Po zaposlitvi v podjetju Saop se je najprej pridružil podpori Minimax, kmalu pa postal tudi vodja omenjenega oddelka. Danes opravlja funkcijo produktnega vodje, saj je zadolžen in odgovoren za strategijo razvoja programa Minimax.

BORIS KALIN

Strokovnjak za digitalizacijo poslovnih procesov proizvodnih, trgovskih in javnih ustanov

Boris Kalin je strokovnjak za področje koordinacije poslovnih funkcij znotraj proizvodnih, trgovskih in javnih ustanov. Po zaključenem študiju kemije v Ljubljani je bil zaposlen 10 let v Fructalu, kot pomočnik vodje proizvodnje, kasneje pa 11 let v Incom d.o.o, kot vodja proizvodnje.

MARJAN OBREZA

Strokovnjak za področje Saop trgovine in proizvodnje

Marjan Obreza je strokovnjak za področje Trgovine in proizvodnje. Po izobrazbi je diplomirani inženir računalništva in informatike. Dela v podpori in uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav, s katerimi se srečujejo pri delu s programi Saop.

DEJAN ANDERLUH

Strokovnjak za področje Saop trgovine in proizvodnje

 

MATJAŽ RIBNIKAR

Strokovnjak za program Opal – knjigovodsko področje

Matjaž Ribnikar je strokovnjak za področje financ, DDV-ja, računovodskega poročanja, davkov, kadrov ter osnovnih sredstev. Bogatijo ga dolgoletne izkušnje dela na področu računovodstva in kontrolinga. Je izkušen implementator in svetovalec za program Opal, kjer sodeluje tudi pri razvoju in pomaga strankam pri njihovih izzivih z uporabo programa.

BRANKO MILOSAVLJEVIĆ

Strokovnjak za program Opal – trgovina in proizvodnja

Branko Milosavljević je izkušen strokovnjak na področju trgovine in proizvodnje z obsežnimi izkušnjami pri implementaciji informacijskih rešitev. Njegova pretekla dela v informatiki, zlasti pri proizvodnih podjetjih, so mu omogočila, da je izpopolnil svoje strokovno znanje. Njegove izkušnje vključujejo uspešne integracije z zunanjimi sistemi, med drugim tudi preko REST API spletnih storitev. V tem kontekstu je učinkovito vzpostavil povezave med različnimi informacijskimi platformami, kar je prispevalo k optimizaciji operativnih procesov in izboljšanju poslovanj podjetij.

MITJA MEDVEŠČEK

Sekretar na Ministrstvu za javno upravo

Mitja Medvešček je zaposlen na Direktoratu za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo.

IZTOK GUSTINČIČ

Radijski voditelj in povezovalec konference Seyforum

 

Prijava na Seyforum


Zagotovite si svojo vstopnico - prijave sprejemamo do 17. novembra.
Število mest na dogodku je omejeno.

Prijava na konferenco