1. dan: četrtek, 24. november

 

9.00 – 10.00

Registracija udeležencev

 

 

  

10.00 – 10.10

Pozdravni nagovor direktorice
Petra Šinigoj, Saop

PLENARNI DEL: RASTEMO SKUPAJ

 

 

 

 

10.10 – 10.40

Ljubezni in bolezni ega
Ksenija Benedetti

 

10.40 – 11.10

Rast in razvoj skupine Saop
v pripravi

11.10 – 11.40

Kako se znebiti strahu pred spremembami?
Tanja Skaza

11.40 – 12.55

Odmor za kosilo

12.55 – 13.00

Vaje s fizioterapevti

   

 

 

DVORANA 1: PLAČE IN KADRI
za vodje FRS, računovodje in kadrovike

 

 

 

13.00 – 14.00

Novosti na področju obračuna plač in povračil stroškov v javnem sektorju s 1. 1. 2023
Štefka Korade Purg

 • Pravne podlage za obračun in izplačilo plač, povračila stroškov in drugih prejemkov,
 • spremembe pri enotni metodologiji za obračun plač, ki so bile uveljavljene zaradi sprememb predpisov in kolektivnih pogodb,
 • spremembe na področju nazivov, ki bodo vplivale tudi na delovna mesta in s tem na plače,
 • vsebine pri povračilih stroškov, kjer prihaja do dilem v praksi,
 • druge aktualne vsebine na področju plač, o katerih se bosta dogovorili obe pogajalski strani.

 

14.00 – 14.15

Odmor za kavo

14.15 – 14.30

Poročanje o plačah danes in jutri
mag. Martina Resnik, AJPES 

 

 

 

14.30 – 15.20

Predlaganje REK obrazcev po 1. 1. 2023
Dušanka Uhan

 • Zakonska podlaga in splošno o predlaganju REK,
 • bistvene spremembe pri poročanju glede na veljavno poročanje (primerjava REK in REK-O),
 • popravljanje in predlaganje samoprijave,
 • zbiranje in poročanje podatkov o neobdavčenih izplačilih.
 

 

 

15.20 – 15.50

 

 

 

Prikaz priprave REK-O obrazcev v iCentru
Jana Blažič, Saop

 • V Obračunu plač zaposlenim,
 • v Drugih osebnih prejemkih,
 • v Potnih nalogih.
 

 

 

DVORANA 2: RAČUNOVODSTVO IN DAVKI
za računovodje in knjigovodje

 

 

 

 

13.00 – 14.00

Zadnje DDV spremembe in pogled v prihodnost 
Tanja Urbanija, BDO svetovanje

 • Odbitek DDV od električnih vozil in izzivi,
 • nova pravila za odbitek pri domačih računih,
 • sprememba popravka odbitka pri osnovnih sredstvih,
 • znižana stopnja za energente,
 • planirane spremembe v prihodnosti na ravni EU.

 

 

14.00 – 14.15

Odmor za kavo


 

 

 

 

 

 

14.15 – 15.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvežitev znanja in pregled novosti v knjigovodskih modulih iCentra
Tamara Kobal in Tina Pelicon, Saop

 • Knjiženje izpiskov (bližnjica za zapiranje računov, vpis TRR, opozorila,…),
 • izpisi in OLAP analize v posrednem knjiženju za hitrejši pregled,
 • odprte postavke – kje jih najhitreje vidimo in kako najhitreje uredimo,
 • opominjanje – izbira obrazca za izpis, ureditev glede jezikovnega področja, dnevi zamude za pripravo opomina, združen opomin,
 • avtomatski uvoz DOLGA na stranko s pomočjo ePoštarja.

 

 

 

 

15.05 – 15.20

 

 

 

 

 

 

Optimizirajte aktivnosti s strankami z uporabo sistema CRM
Uroš Žohar, Intera

 • Vzpostavitev 360° pregleda nad strankami,
 • optimizirajte izvajanje rednih tedenskih in mesečnih opravil,
 • povezava s sistemom iCenter.

 

 

15.20 – 15.50

Poročanje organizacij o trajnostnem poslovanju
mag. Darinka Kamenšek, Visoka šola za računovodstvo

V svetovni javnosti je trajnostno poslovanje in s tem povezano poročanje vse bolj aktualna tema. Ker bo kmalu veliko organizacij moralo poročati o svojem trajnostnem poslovanju, se bomo s tem področjem morali spoznati tudi računovodje, ki aktivno sodelujemo pri pripravi letnih poročil. Na predavanju boste spoznali direktive in smernice, ki so trenutno na voljo in jih organizacije lahko uporabijo pri poročanju. 

 • Direktiva Evropskega parlamenta iz leta 2014 je uvedla obveznost poročanja o trajnostnem poslovanju za subjekte javnega interesa,
 • neobvezujoče smernice poročanja in razvoja standardov poročanja o trajnostnem poslovanju s strani različnih strokovnih združenj.
 • Direktiva iz leta 2021 o trajnostnem korporativnem poročanju (CSRD) je razširila obvezo po poročanju. Poročale bodo vse velike organizacije ter s triletnim časovnim zamikom tudi majhne in srednje družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
 • V pripravi so standardi za enotno poročanje o trajnostnem poslovanju.

 

DVORANA 3: EVIDENTIRANJE DELOVNEGA ČASA (IZZIVI in NOVOSTI)
za poslovne sekretarje, računovodje in kadrovike

 

 

 

13.00 – 14.00

Izzivi obstoječe in prihajajoče zakonodaje o evidencah delovnega časa
Andreja Samec Koderman, Andreja consulting

 • Vodenje evidenc delovnega časa po novem
 • S katerimi izzivi se bo potrebno soočiti pri vodenju prisotnosti zaposlenih?
 • Zakaj je ključ rešitve v celovitem pristopu?
 • Kdo vse je odgovoren za zakonite evidence?
 • Kako si zastaviti strategijo do zakonitih evidenc delovnega časa?

 

 

14.00 – 14.15

Odmor za kavo

 

14.15 – 15.20

Registracija delovnega časa v iCentru
Boris Kalin in Sabina Vidmar, Saop 

 • Primeri uvedbe elektronske evidence delovnega časa,
 • dileme pri spremljanju viška ur, koriščenja ur, evidenci dopusta, …
 • novosti v programu Registracija časa (v pripravi: planiranje delovnega časa).

 

 

 

15.20 – 15.50

Spletni portal za zaposlene mojINFO
Tjaša Živec in Sabina Vidmar, Saop

 • Evidentiranje prisotnosti,
 • najave in potrjevanja odsotnosti,
 • izmenjave dokumentacije z zaposlenim.

NOVOST – predstavitev predloge potnega naloga na portalu mojINFO

   

 

 

 

 

DVORANA 4: MINIMAX in OPAL
za vodje FRS in računovodje

 

 

 

13.00 – 14.00

Novosti v modulu potnih nalogov in plač v programu Opal
Štefka Eržen, Saop

 • Kako odobriti potni nalog?
 • Priprava obračuna z vsemi prilogami in njegova potrditev.
 • Kako skrajšati postopek pošiljanja plačilnih list (terminsko pošiljanje)?
 • AKTUALNO: Vse o novih REK-ih v Opalu.

 

Kako si hitro zagotoviti podatke za investicijske olajšave v modulu OS?
Štefka Eržen, Saop

 • Kako evidentirati prejeti račun, ki je predmet investicijske olajšave v DDV evidence?
 • Kako si olajšati pripravo specifikacije za kontrolo olajšave v davčnem obračunu?
 • Kaj je bistvena prednost takšnega načina vodenja evidenc?

 

 

 

14.00 – 14.15

Odmor za kavo

 

 

 

14.15 – 15.00

Novi prejeti računi v Minimaxu
Matija Ščuka, Saop

 • Nov vnos prejetih računov,
 • prikaz priponke na vnosu računa,
 • preklapljanje med starim in novim vnosom,
 • dodajanje vrstic računov brez uporabe šifranta odhodkov,
 • napoved uvoza in obdelave e-računov(samodejno knjiženje glede na predhodne e-račune).

 

 

15.00 – 15.30

Novosti pri obračunu plač v Minimaxu
Matija Ščuka, Saop

 • Delitev obračunov plač na posebnosti znotraj enega obračuna,
 • REK-O obrazec,
 • uvoz podatkov plače iz Excela,
 • vnos in pregled plač znotraj pregleda vrstic plač.

 

16.00-17.00

Namestitev po sobah
     

 

17.00-18.30

Popoldanske aktivnosti:

   

– sprostitvena joga

– vodeni ogled Pirana

– vodeni ogled oljarne z degustacijo

     

 

19.00-20.30

Večerja v hotelu Bernardin*****

     

 

21.00-24.00

XXL zabava z glasbeno skupino

 

2. dan: petek, 25. november

 

7.00 – 8.00

Jutranja telovadba

     

DVORANA 1: PLAČE IN KADRI
za vodje FRS, računovodje in kadrovike
 

 

 

9.00 – 9.45

Aktualno na področju plač in povračil stroškov v zasebnem sektorju
Irena Kamenščak, BDO svetovanje

 • Plača in plačilo za delo,
 • nadomestilo plače,
 • povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz, službene poti, …).

 

 

 

 

9.45 – 10.30

Novosti v Obračunu plač zaposlenim, Kadrovski evidenci, Potnih nalogih in Registraciji časa v iCentru
Martina Peric, Saop

 • Fascikli ter dokumenti na potnem nalogu,
 • dopolnitve obstoječih ter nove Olap analize v OPZ in KE,
 • revizijska sled obračuna,
 • vzporedni obračuni,
 • dopolnitve šifrantov sistema obračuna, pripomoček za odpiranje novega naziva (za računovodske servise),
 • prikaz napak in opozoril na strani REG.

 

10.30 – 11.00

Odmor

 

 

 

11.00 – 11.45

Obvezno vlaganje zahtevkov za refundacijo in novi postopki na portalu SPOT 
Martina Copot, ZZZS

 • Obvezno vlaganje zahtevkov za refundacijo,
 • ePrijave nezgod in nesreč pri delu,
 • potrdila o številu zaposlenih, poimenski seznam zaposlenih.

 

11.45 – 12.30

Najpogostejše dileme pri oddaji refundacijskih zahtevkov preko eNDM
Martina Peric in Nina Bratož Širca, Saop

 • Priprava ločenih zahtevkov za obdobje ter dodatni filtri med pripravo obračunov (po OE, za izbrane razloge, za poljubno izbrane zaposlene,…),
 • pregled in dopolnitev podatkov v obračunu eNDM (poenostavljeni individualni koledarji, invalidnost, KDČ, dodajanje priloge obračunu, izračuni),
 • pregled napak in opozoril v obračunu in ePoštarju,
 • ponovna priprava že oddanih obračunov,
 • poračuni napačno obračunanih refundacij (vzporedni obračuni),
 • Olap analize obračunov eNDM.
 

 

 

DVORANA 2: RAČUNOVODSTVO IN DAVKI
za računovodje in knjigovodje

 

 

 

9.00 – 10.30

Obdavčitev po ZDDPO in ZDoh v 2022 ter predvidene spremembe v 2023
Petra Mlakar, Modri nasvet

Nenehne davčne spremembe so očitno stalnica davčnega vsakdana v Sloveniji. Tako smo bili v letu 2021 deležni sprememb ZDDPO-2, ki veljajo za 2022. Pri tem se seveda sprašujemo, kako dolgo v prihodnje bodo še veljale, saj za leto 2023 že pripravljajo obsežno davčno reformo. Podobno se nam dogaja na področju dohodnine. V marcu 2022 nas je prejšnja vlada presenetila z novelo ZDoh2Z, ki bo (očitno) veljala samo v letu 2022 – obetajo se namreč izbrisi nekaterih členov iz novele 2Z ter novosti pri obračunu davčne osnove za samostojne podjetnike – normirance.

Na predavanju bomo spregovorili o:

 • Obračunu DDPO za leto 2022 z novostmi (nove olajšave, oblikovanje rezervacij, odpis terjatev, davčno nepriznani odhodki, …).

 • Obdavčitvi fizičnih oseb v 2022 in novostih v 2023 (olajšave, lestvica, izplačilo za poslovno uspešnost, bonitete, obdavčitev kapitala, najemnine, spremembe pri “normirancih”, …).

10.30 – 11.00

Odmor

 

11.00 – 11.45

Delo z dokumenti prejetih in izdanih računov v iCentru z aktualnimi novostmi
Marjan Obreza, Saop

Dokumentni sistem eRegistrator:

 • Kje se dokumenti v resnici shranjujejo?
 • Vrste dokumentov,
 • varnost nad dokumenti,
 • arhiviranje.

Prejeti računi:

 • Avtomatsko dodajanje prilog,
 • ročno dodajanje prilog,
 • dodajanje prilog skozi proces potrjevanja.

Izdani računi:

 • Dodajanje ene ali več prilog,
 • avtomatsko dodajanje prilog iz povezanih dokumentov,
 • dodajanje prilog skozi proces potrjevanja.

 

 

11.45 – 12.30

Novosti v Osnovnih sredstvih in priprava na inventuro z ročnimi terminali
Marko Vučko, Saop

 • Premiki drobnega inventarja – prikaz stanja analitike,
 • nastavitve temeljnice za knjiženje amortizacije, nabave in odpisov,
 • priprava in odklepanje temeljnic,
 • pregled polj v preglednici inventure,
 • priprava na inventuro (izvozi in uvozi iz ročnega terminala).

 

Enostavno do popisa osnovnih sredstev z LEOSS InvOS aplikacijo
Igor Nadles, LEOSS

 • Priprava popisa (ustrezno označevanje – črtna koda/RFID),
 • vnos podatkov iz Saop v InvOS program (nastavitve, oblika),
 • izvedba popisa (Android aplikacija),
 • analiza popisa,
 • izvoz podatkov iz programa InvOS v Saop,
 • RFID popis.
     

DVORANA 3: POGODBE, DOBAVITELJI, NAROČANJE
za poslovne sekretarje, računovodje in kadrovike
 

 

 

9.00 – 9.45

Pravni pomen evidentiranja delovnega časa z vidika delovnih nezgod
Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.

Evidentiranje delovnega časa je pomembno tudi s pravnega vidika. Delodajalec namreč odgovarja za delavca v času trajanja delovnega časa. Kako je z odgovornostjo delodajalca, kadar delavec med službenim časom odide na osebni opravek? Kakšen je pomen evidentiranja delovnega časa z vidika odškodninske odgovornosti delodajalca?

 

9.45 – 10.30

Kaj lahko stori dobavitelj, ko ne želi več izvajati pogodbe?
Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.

V trenutnih razmerah se lahko zgodi, da izvajalec, ki ima z naročnikom sklenjeno pogodbo o dobavi blaga ali pa pogodbo o izvajanju storitev, ni več zainteresiran za izvajanje pogodbe. Bodisi iz razloga, ker so se stroški bistveno povišali in posledično pogodba finančno ne ustreza več dobavitelju / izvajalcu bodisi iz razloga, ker blaga več nima. Kaj lahko stori izvajalec / dobavitelj v teh primerih? Ali lahko zahteva zvišanje cene oziroma dobavo drugega blaga? Kaj, če tega naročnik ne dopusti, katere pravne možnosti ima izvajalec / dobavitelj?

10.30 – 11.00

Odmor

11.00 – 11.45

Obvladovanje nabavnih cenikov in vrednostna kontrola prevzemov
Boris Kalin, Saop

 • Kaj lahko kupujemo pri dobavitelju po znanih cenah?
 • Kako primerjati cene za posamezne artikle ?
 • Uvoz dogovorjenih cen v iCenter.
 • Primerjava prevzemnih cen s cenami iz naročila.

 

 

 

11.45 – 12.30

Interna naročila v iCentru
Marjan Obreza, Saop

 • Kaj so interna naročila?
 • Vrste internih naročil,
 • obdelava internih naročil,
 • potrjvanje internih naročil s strani odgovorne osebe,
 • obveščanje o zadolžitvah,
 • predaja naročenega blaga ali storitve internemu naročniku.

 

 

 

 

 

DVORANA 4: MINIMAX in OPAL
za vodje FRS in računovodje

 

 

 

11.00 – 11.45

Zaračunavanje računovodskih storitev po učinku (ne pavšalu)
Edita Golob, PRO-FIN in Maja Rajer Obid, Saop

 • Kako ovrednotiti svoje računovodske storitve?
 • Je cena vaših računovodskih storitev realna – ustrezna?
 • Kako sestaviti strankam razumljiv obračun storitev in kako nam pri tem lahko pomaga Minimax?
 • Praktični primer modela obračuna računovodskih storitev po učinku (ne pavšalu).

 

Nabiralnik v Minimaxu (prednosti in funkcionalnosti)

 

11.45 – 12.30

E-knjiženje hitreje v Opalu
Štefka Eržen, Saop

 • Prednost e-knjiženja pri materialnem vrednotenju prevzemov,
 • hiter zajem računa po vrsticah računa.
 • Je e-knjiženje hitrejše?

 

 

 

12.30 – 13.30

Odmor za kosilo

 

 

  

13.30 – 14.00

Slavnostni zaključek XXL konference 2022

 

 

OPOMBA: pridružujemo si pravico do spremembe dnevnega reda.

 

PRIJAVA NA SEYFORUM


Ujemite zgodnje prijave in si svojo vstopnice za konferenco zagotovite po ugodnejši ceni.
Število mest na dogodku je omejeno.

VSTOPNICA ZA NEUČAKANE