1. dan: četrtek, 25. november

 

9.00 – 10.00

Registracija udeležencev

 

 

  

10.00 – 10.10

Pozdravni nagovor direktorice
Petra Šinigoj, Saop

 

10.10 – 10.40

Moč komunikacije – moč povezovanja in spoštovanja
Ksenija Benedetti

 

PLENARNI DEL: MOČ POVEZOVANJA
Učinkovit ERP sistem in prednosti povezovanja rešitev

 

 

 

 

10.40–10.55

Moč povezovanja
Uroš Leban, direktor prodaje Saop

 

10.55–11.15

ERP – več kot le računovodski program?
v pripravi

11.15–11.30

Saop novosti 2022 – Knjiga prejetih računov in Edonet
Brigita Tomažič, Saop

11.30–13.00

Odmor za kosilo

13.00–13.15

Vaje s fizioterapevti

   

 

 

DVORANA 1: PLAČE IN KADROVSKA EVIDENCA
za vodje FRS, računovodje in kadrovike

 

 

 

13.15–14.00

Aktualno na področju plač v iCentru
Martina Peric, Saop

 • Aktualne teme na področju obračuna plač
 • Poračuni plač – priprava vzporednih obračunov
 • Prikaz pomembnejših novosti verzij

14.00–14.45

Primeri dobre prakse – Kadrovska evidenca v iCentru
Martina Peric in Tjaša Živec, Saop


14.45–15.00

Odmor

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00–15.30

 

 

 

 

 

 

 

Kdaj in zakaj moram imeti pravilnik o delovnih razmerjih?
Nina Scortegagna Kavčnik

 • Kdaj in zakaj mora delodajalec sprejeti pravilnik o delovnih razmerjih?
 • Katere pravice mora v njem nujno urediti in katere lahko?
 • Kakšne morajo biti minimalne višine pravic delavcev?
 • Kako ga mora sprejeti?

 

15.30–16.00

Prenovljeni obračun plač in druge novosti v Minimaxu

 

 

 

 

DVORANA 2: KNJIGOVODSTVO
za računovodje in knjigovodje

 

 

 

 

13.15–14.00

Predvidene usmeritve na področju davčne zakonodaje (2022)
Petra Mlakar, Modri nasvet

 • »moderni« predlogi sprememb davčne zakonodaje (na področju dohodnine, ZDDPO, davčnega postopka, …)
 • Predlogi sprememb obdavčitve gospodarskih družb in kriptovalut

 

14.00–14.45

Usklajevanje v knjigovodstvu pred zaključkom leta
Mojca Müller, ANOVA

 • Pregled in uskladitev stanja osnovnih sredstev, odprtih terjatev
 • Kontrola knjiženja državnih subvencij
 • Pregled in uskladitev stanja dolgov
 • Pregled danih in prejetih kreditov med povezanimi osebami in izračun davčno priznanih obresti
 • Kontrola razmejitev stroškov in prihodkov
 • Logične kontrole stanja DDV obveznosti in terjatev
 • Kontrola stanja obveznosti do delavcev
 • Uskladitev stanja zalog in popis stanja zalog

14.45–15.00

Odmor

 

 

 

15.00–16.00

Prenovljena Knjiga prejetih računov (iCenter)
Tamara Kobal in Marjan Obreza, Saop

 • Preglednica prejetih računov in vnos računa
 • Povezava računa s prejemom blaga ali prejemom storitev (MSP)
 • Povezava računa z registom osnvnih sredstev (OSD)
 • Povezava računa s plačilnim proimetom (PP)
 • Olap analiza in izpisi

 

 

DVORANA 3: DELAVNICE (iCenter IN POSLOVNA ODLIČNOST)
za poslovne sekretarje, računovodje in kadrovike

 

 

 

13.15–14.00

Delo z dokumenti prejetih in izdanih računov 
Marjan Obreza, Saop

 • Priloge prejetih računov (priloge od dobavitelja in naše priloge)
 • Digitalno potrjevanje prilog
 • Priloge izdanih računov
 • Zajem prostoročnega podpisa na ekranu na dotik na izdani račun in drugih dokumentih
 • Dodajanje prilog skozi proces potrjevanja

 

14.00–14.45

Priprava opominov iz Spremljanja plačil računov
Nina Remškar in Neva Petrovčič, Saop

 • Nastavitve povezav Spr in Dk,
 • nastavitve opominjanja (1, 2 in 3 stopnja),
 • priprava in izstavitev opominov,
 • ponovna priprava in brisanje opominov,
 • tiskanje in pošiljanje e-opominov.

14.45–15.00

Odmor

15.00–15.30

Spletna odjava obrokov – mojaMALICA
Neva Petrovčič in Sabina Vidmar, Saop

 

15.30–16.00

Kako rešiti vsakodnevno zadrego: kaj obleči za v službo?
Lea Pisani, Image consulting

 • Nekaj resnic o obleki danes (ekologija, kopičenje, strupeni materiali).
 • Kako oblikovati sproščeno elegantno raven oblačenja?
 • Prikaz usklajene garderobe – “capsule wardrobe”.
   

 

 

 

DVORANA 4: DELAVNICE (OPAL)
za vodje FRS in računovodje

 

 

 

15.00–16.00

Uporaba Edoneta v povezavi z IS Opal
Štefka Eržen, Vodja podpore Opal knjigovodstvo

 • Prednosti za stranko,
 • prednosti za računovodski servis,
 • zlato pravilo knjiženja.

 

 

 

 

16.00-17.00

Namestitev po sobah
     

 

17.00-18.30

Popoldanske aktivnosti (v pripravi):

   

– kopanje in savnanje

– vodeni ogled Pirana

– vodeni ogled oljarne in degustacija

     

 

19.00-21.00

Slavnostna večerja v hotelu Bernardin*****

     

 

21.00-24.00

Večerna zabava z glasbeno skupino

 

2. dan: petek, 26. november

 

7.00 – 8.00

Jutranja telovadba

7.00 – 9.00

Zajtrk

     

DVORANA 1: PLAČE IN KADROVSKA EVIDENCA
za vodje FRS, računovodje in kadrovike
 

 

 

9.00–10.30

Aktualno na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju
Štefka Korade Purg, MJU

 • Plače – ureditev in izvajanje v praksi (aktualne vsebine na področju plačnega sistema, napredovanja, delovna uspešnost, dodatki)
 • Povračila stroškov in drugi prejemki (ureditve v kolektivih pogodbah, vrste povračil stroškov in drugih prejemkov, pojasnila, sodna praksa)

 

10.30-11.00

Odmor

 

 

 

11.00–12.00

Predvidene spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2) v 2022
Irena Kamenščak, BDO svetovanje

 • Spremembe pri davčnih olajšavah,
 • prenova dohodninske lestvice,
 • spremembe pri poslovni uspešnosti,
 • spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala,
 • oddajanje premoženja v najem,
 • električni avtomobili in bonitete.

 

 

12.00–13.00

Dileme uveljavljanja PCT pogoja pri delodajalcih
mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke

 

 

 

DVORANA 2: KNJIGOVODSTVO
za računovodje in knjigovodje

 

 

 

9.00–10.00

Novosti DDV v 2022
Tanja Urbanija, BDO

 • novi pogoji za EU dobavo blaga
 • nova pravila za konsignacijska skladišča
 • opravila za zaporedne in verižne dobave
 • elektronske knjige
 • prodaja blaga fizičnim osebam v EU
 • spremembe pri kaznih

10.00–10.30

Novosti pri inventuri osnovnih sredstev in drobnega inventarja v iCentru
Nina Remškar, Saop

 • Postopek inventure v osnovnih sredstvih
 • Dograditve v inventuri (etikete, popisni listi, preglednica inventure)
 • Novosti preglednice inventure (postopek in knjiženje)

10.30–11.00

Odmor

11.00–12.00

Kako se pripraviti na notranjo revizijo v organizacijah javnega sektorja?
Jasminka Mlakar, Karmen Gorišek Močnik

 • Kateri proračunski uporabniki morajo imeti notranjo revizijo in kako pogosto?
 • Kaj morate vedeti o notranjerevizijskem pregledu?
 • Kako poiskati zunanjega izvajalca notranje revizije?
 • Kako poteka notranja revizija v praksi ter kako sodelovati z notranjim revizorjem?
 • Kakšna je dodana vrednost notranje revizije;
 • Kako prepoznati dobro oz. slabo opravljeno notranjo revizijo in kako ukrepati?

 

12.00–13.00

Ali je ocenjena življenjska doba vaših osnovnih sredstev realna?
Darinka Kamenšek, Visoka šola za računovodstvo in finance

 • Katere so najpogostejše nepravilnosti v povezavi z ocenjevanjem življenjske dobe osnovnih sredstev?
 • Prikaz praktičnih primerov vpliva neustrezne ocene življenjske dobe osnovnih sredstev na izkazan poslovni izid.
     

DVORANA 3: DELAVNICE (iCenter IN POSLOVNA ODLIČNOST)
za poslovne sekretarje, računovodje in kadrovike
 

 

 

9.00-10.00

Izzivi pri evidentiranju delovnega časa
Andreja Samec Koderman, Kadrovska asistenca

10.00–10.30

Evidentiranje delovnega časa v iCentru
Sabina Vidmar, Saop

10.30–11.00

Odmor

11.00–12.00

Kaj prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju?
Urška Skok Klima, MJU

 • Kaj je novega prinesla novela ZJN-3B in česa zakon po novem ne ureja več?
 • Spremembe pri mejnih vrednostih za uporabo zakona in postopkov
 • Novosti glede izjem in evidenčnih naročil
 • Spremembe pri objavah na portalu JN
 • Spremembe pri odpiranju in pregledu ponudb
 • Novi prekrški

12.00–12.30

Naročanje v iCentru
Boris Kalin, Saop

 

 

 

 

 

DVORANA 4: DELAVNICE (OPAL)
za vodje FRS in računovodje

 

 

 

10.00–10.45

DDV po 01.07.2021 v IS Opal
Štefka Eržen, vodja podpore Opal Knjigovodstvo

 • Obračun e-OSS v povezavi z blagovnim knjigovodstvom.
 • Ste res izkoristili vse možnosti, ki jih Opal omogoča pri zajemu dokumentov v modul DDV knjige?
 • Majhni vendar veliki triki v Opalu.

 

 

 

12.30–14.00

Odmor za kosilo

 

 

  

14.00-14.30

Slavnostni zaključek XXL konference 2021

 

 

OPOMBA: dnevni red je še v pripravi,
pridružujemo si pravico do spremembe dnevnega reda.